15 maja / poniedziałek

Biblioteka Narodowa, wejście A
Audytorium im. Stefana Dembego

od 11.00

Rejestracja uczestników


12.00-12.45

Otwarcie Konwencji i wystąpienia inaugurujące

Andrzej Kosowski, Instytut Muzyki i Tańca

Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Cele i zadania Konwencji

Krzysztof Knittel, Polska Rada Muzyczna

12.15

Działalność Instytutu Muzyki i Tańca w latach 2014-17

Andrzej Kosowski, Instytut Muzyki i Tańca

12.30

Muzyka polska 2017

Mieczysław Kominek, Związek Kompozytorów Polskich

12.45-13.00

przerwa


13.00-14.45

Prezentacje projektów muzycznych

prowadzenie: Maciej Zieliński, Otwarte Forum Muzyki Polskiej

13.00

„Dekady wolności - 100 utworów kompozytorów polskich na 100-lecie Niepodległości”; Dziedzictwo muzyki polskiej czasu rozbiorów (Muzyka polska 123)

Daniel Cichy, Polskie Wydawnictwo Muzyczne

13.15

Prezentacja projektu „Mapa kompozytorów”

Krzysztof Olendzki, Instytut Adama Mickiewicza

13.30

Prezentacja projektu „Portal Muzyki Polskiej”

Artur Szklener, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

13.45

Prezentacja portalu www.muzykapolska.org.pl

Anna Iwanicka-Nijakowska, Instytut Muzyki i Tańca

14.00

Prezentacja projektów międzynarodowych Polskiej Rady Muzycznej

Grzegorz Michalski, Polska Rada Muzyczna

14.15

Prezentacja aplikacji edukacyjnej „Orkiestrownik”

Mateusz Cieślak, Instytut Muzyki i Tańca

14.30

Prezentacja projektu ekspozycji multimedialnej pt. „Krzysztof Penderecki - dziedzictwo polskiej muzyki XX i XXI wieku”

Adam Balas, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

14.45-15.15

przerwa


15.15-16.30

Powszechna edukacja muzyczna w Polsce

prowadzenie: Zofia Konaszkiewicz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie

15.15

Prezentacja „Raportu o kompetencjach muzycznych absolwentów I etapu edukacyjnego”

Anna Waluga, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce

15.30

Prezentacja wybranych ustaleń badawczych z raportu „Muzyka w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Polsce”

Marek Krajewski, Filip Schmidt, Instytut Socjologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

15.45

Nowe podstawy programowe muzyki i ramowe plany nauczania w oświacie

Alicja Delecka-Bury, Akademia Sztuki w Szczecinie

16.00

Prezentacja działalności edukacyjnej instytucji muzycznych

Jan Roguz, Instytut Muzyki i Tańca

16.15

„Zacznij od Bacha”? Wartości i granice w muzycznej edukacji powszechnej

Rafał Ciesielski, Instytut Kultury i Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego

16.30-16.45

przerwa


16.45-17.15

16.45

Prezentacja kampanii społecznościowej #grajmywszkole jako przykład wspierania muzykalności Polaków

Adam Świtała, Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej

17.00

Prezentacja programu powszechnego umuzykalnienia w Polsce

Andrzej Kosowski, Instytut Muzyki i Tańca


17.15-18.00

dyskusja

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16 maja / wtorek

Biblioteka Narodowa, wejście B

10.00-11.30

I grupa paneli dyskusyjnych


Sala nr 200

Rola organizacji zbiorowego zarządu na rzecz środowisk artystycznych w Polsce*

moderator: Joanna Hetman-Krajewska, Kancelaria Prawnicza Patrimonium
paneliści: Wincenty Krawczyk, Związek Artystów Wykonawców STOART, Agata Paszek,
Marek Staszewski, Związek Producentów Audio Video, Krzysztof Lewandowski, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Sala nr 1201

Media elektroniczne w działalności muzycznej – jak wykorzystać nowoczesne środki komunikacji w komunikacji z grupą docelową

moderator: Kamil „Jakuza” Jaczyński, Wytwórnia Wielkie Joł
paneliści: Anna Mazgal, Centrum Cyfrowe, Damian „Wisza” Wiszowaty, Sounddict,
Marek Włodarczyk, Independent Digital

Sala nr 2001

Muzyka dla dzieci

moderator: Anna Waluga, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce
paneliści: Katarzyna Paterek, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego, Witold Roy Zalewski, Mały Kolberg, Adam Świtała, Polskie Stowarzyszenie Edukacji i Animacji Muzycznej

Sala nr 3001

Ochrona dóbr fonograficznych – stan obecny i zamierzenia

moderator: Jacek Jackowski, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
paneliści: Katarzyna Janczewska-Sołomko, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków,
Sekcja Fonotek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Anna Rutkowska, Archiwum Polskiego Radia w Warszawie

Sala Darczyńców

Modele pracy orkiestr polskich

moderatorzy: Andrzej Kosendiak i Jacek Rogala, Zrzeszenie Filharmonii Polskich

11.30-12.00

przerwa


12.00-13.30

II grupa paneli dyskusyjnych


Sala nr 200

Muzycy w Polsce. Sytuacja prawna, socjalna, finansowa. Prezentacja i omówienie Badań Środowiska Muzycznego zrealizowanych przez Jeunesses Musicales Poland i Fundację Polskiej Rady Muzycznej*

moderatorzy: Wojciech Walczak i Antoni Rosochacki, Jeunesses Musicales Poland
paneliści: Dorota Ilczuk, Uniwersytet SWPS, Radosław Mleczko

Sala nr 1201

Finansowanie nagrań i wydań muzyki polskiej

moderator: Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Narodowy Instytut Audiowizualny
paneliści: Daniel Cichy, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, Program 2 Polskiego Radia, Lech Tołwiński, DUX

Sala nr 2001

Kim powinien być współczesny menedżer kultury?

moderator: Adam Balas, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
paneliści: Andrzej Kosowski, Instytut Muzyki i Tańca, Krzysztof Olendzki, Instytut Adama Mickiewicza

Sala nr 3001

Muzyczne białe plamy, czyli jak badać muzykę polską

moderator: Beata Bolesławska-Lewandowska, Związek Kompozytorów Polskich, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
paneliści: Ryszard Daniel Golianek, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Iwona Lindstedt, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Danuta Popinigis, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Małgorzata Woźna-Stankiewicz, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sala Darczyńców

Muzyka polska w polskich mediach

moderator: Maciej Zieliński, Otwarte Forum Muzyki Polskiej
paneliści: Karol Kościński, Departament Własności Intelektualnej i Mediów Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Wojciech Konikiewicz, Związek Zawodowy Muzyków Rzeczypospolitej
Polskiej, Stanisław Trzciński, STX Jamboree, Piotr Kabaj, Warner Music Poland

13.30-14.30

przerwa


14.30-16.00

III grupa paneli dyskusyjnych


Sala nr 200

Finansowanie działalności instytucji kultury ze środków budżetowych*

moderator: Andrzej Kosowski, Instytut Muzyki i Tańca
paneliści: Andrzej Kosendiak, Narodowe Forum Muzyki, Przemysław Smyczek, Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Magdalena Warejko, Fundacja Sonoris, Chór Polskiego Radia w Krakowie, Anna Ceynowa, Departament Mecenatu Państwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tomasz Thun-Janowski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Sala nr 1201

Krytyka informacyjna w Polsce – diagnoza i perspektywy

moderator: Kinga A. Wojciechowska, „Presto”
paneliści: Bartek Chaciński, „Polityka”, Piotr Iwicki, Agencja Muzyczna Polskiego Radia, Robert Kamyk, Kamyk Music, Agata Mierzejewska, blog.instrumenty.edu.pl

Sala nr 2001

Muzyka tradycyjna w edukacji - świadomość, praktyka, kierunek

moderator: Weronika Grozdew-Kołacińska, Instytut Muzyki i Tańca, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk
paneliści: Piotr Dahlig, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Anna Waluga, Akademia Muzyczna im. K. Szymanowskiego w Katowicach, Stowarzyszenie im. Zoltána Kodálya w Polsce, Anna Ignatowicz-Glińska, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Sala nr 3001

Improwizacja, głupcze! Od muzyki dawnej, poprzez Chopina, pop, do free impro

moderator: Marek Chołoniewski, Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej
paneliści: Krzysztof Knittel, Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Sławek Janicki, Stowarzyszenie Artystyczne „Mózg”, Rafał Mazur, Anna Zielińska

Sala Darczyńców

Niepubliczne i samorządowe publiczne szkolnictwo muzyczne – jego rola i warunki prowadzenia działalności

moderator: Jerzy Kornowicz, Związek Kompozytorów Polskich
paneliści: Ewa Sulikowska, Społeczna Szkoła Muzyczna I st. im. Wojciecha Kilara w Warszawie, Lidia Skrzyniarz, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Tadeusz Płachta, Urząd Miejski w Czchowie

16.00-16.30

przerwa


16.30-18.00

IV grupa paneli dyskusyjnych


Sala nr 200

Przygotowanie do zawodu muzyka w szkołach muzycznych średniego i wyższego stopnia*

moderator: Wojciech Walczak, Jeunesses Musicales Poland
paneliści: Cezary Sanecki, Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, Janusz Marynowski, Sinfonia Varsovia, Lidia Skrzyniarz, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Maxymilian Bylicki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zofia Konaszkiewicz, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina

Sala nr 2001

WOMEX 2017 Katowice – co dalej z world music z Polski?

moderator: Mateusz Dobrowolski, Stowarzyszenie Sztuki Etnicznej "Transetnika"
paneliści: Jakub Borysiak, Program 2 Polskiego Radia, Martyna Markowska, Katowice Miasto Ogrodów — Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Maria Pomianowska, Warszawski Festiwal Skrzyżowanie Kultur, Akademia Muzyczna w Krakowie, Jan Słowiński, Festiwal EtnoKraków, Rozstaje

Sala nr 3001

Muzyka teatralna w Polsce

moderator: Magdalena Figzał, Uniwersytet Śląski
paneliści: Tomasz Cyz, „Ruch Muzyczny”, Zbigniew Szumski, Festiwal Muzyki Teatralnej w Jeleniej Górze, Teatr Cinema, Piotr Klimek, Akademia Sztuki w Szczecinie

Sala Darczyńców

Aktualny stan obiegu muzyki w dobie cyfrowej

moderator: Patryk Gałuszka, Uniwersytet Łódzki
paneliści: Agnieszka Olszewska-Kaczmarek, Back To The Ocean, Katarzyna M. Wyrzykowska, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Magdalena Jensen, Agencja Muzyczna Chimes

  • panele odbywają się w ramach przygotowań do Ogólnopolskiej Konferencji Kultury (Wrocław, 5 czerwca 2017)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17 maja / środa

Biblioteka Narodowa, wejście A
Audytorium im. Stefana Dembego

10.00

Występy moderatorów podsumowujące dyskusje w zespołach roboczych

otwarcie obrad plenarnych i prowadzenie: Maciej Zieliński

11.00

Wystąpienie przedstawiciela MKiDN


11.30

Informacja o Ogólnopolskiej Konferencji Kultury i konferencji branżowej dotyczącej muzyki (Wrocław, 4 września)

Artur Szklener, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

11.45

Informacja o Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Systemy kształcenia studentów – kameralistów w akademiach muzycznych w Polsce” (Kraków, 18-19 maja)

Bartłomiej Kominek, Katedra Kameralistyki Akademii Muzycznej w Krakowie

12.00

Informacja o I Ogólnopolskiej Konferencji Instrumentologicznej (Ostromecko, 11-13 września)

Agata Mierzejewska, www.instrumenty.edu.pl

12.15-12.30

przerwa


12.30

Dyskusja plenarna

prowadzenie: Maciej Zieliński

13.30

Podsumowanie Konwencji

Krzysztof Knittel, Maciej Zieliński, Mieczysław Kominek

14.00

Zamknięcie Konwencji

Andrzej Kosowski

drukuj