Mieczysław Kominek - miniatura

Mieczysław Kominek

Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim, reżyserię dźwięku w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, a na Uniwersytecie w Utrechcie sonologię. W roku 1987 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy Rozwój techniki a kształtowanie się muzycznej świadomości fonograficznej. Pracował w Polskim Radiu jako reżyser muzyczny i dziennikarz. Zweryfikowany negatywnie i zwolniony w stanie wojennym pracował kolejno w Wytwórni Filmów Dokumentalnych jako realizator dźwięku, w Polskim Wydawnictwie Muzycznym jako redaktor i w Akademii Muzycznej w Warszawie jako adiunkt. Wykładał przedmiot „Muzyka w mediach” na Uniwersytecie Warszawskim. Po powrocie do Polskiego Radia w roku 1991 organizował tam i kierował nową redakcją publicystyki kulturalnej. W roku 1994 zrezygnował z pracy w Polskim Radiu. W 1992 roku założył Magazyn płytowy i radiowy „Studio”, którego był redaktorem naczelnym do roku 1999 roku. Następnie pracował w Warszawskiej Operze Kameralnej jako specjalista do spraw wydawniczych.

Od roku 2001 jest dyrektorem Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC w Związku Kompozytorów Polskich. W latach 2009–2014 był prezesem „Polskich Nagrań”. Publikował w „Tygodniku Powszechnym” i „Ruchu Muzycznym”.

Autor książki Zaczęło się od fonografu… (Kraków, 1986). Od 1999 do 2003 roku wiceprezes,
od 2003 do 2011 sekretarz generalny, od roku 2015 prezes Związku Kompozytorów
Polskich.

powrót do listy drukuj