Joanna Hetman-Krajewska - miniatura

Joanna Hetman-Krajewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Ośrodka Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Jej działania koncentrują się wokół prawa autorskiego, ochrony baz danych, prawa konsumenckiego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa spółek, prawa europejskiego. Ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autorka publikacji Prawo Langa. Ustawowa regulacja cen książek, Podstawy prawa własności intelektualnej oraz wprowadzenia do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (2004, 2007).

Publikowała na łamach „Rzeczpospolitej”, „Biblioteki Analiz” i „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. Prowadzi praktykę zawodową w Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM w Warszawie, specjalizującej się w prawnej obsłudze rynku wydawniczego oraz innych podmiotów zaangażowanych w obrót prawami autorskimi.

Zajmuje się działalnością szkoleniową w zakresie prawa własności intelektualnej. Inicjatorka i wykładowca na Studiach Podyplomowych „Edytorstwo i Rynek Książki” w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa. Ponadto wykładowca prawa własności intelektualnej na tej uczelni. Od trzech kadencji jest członkinią Komisji Prawa Autorskiego przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

moderator panelu dyskusyjnego:
Rola organizacji zbiorowego zarządu na rzecz środowisk artystycznych w Polsce
16 maja, godz. 10.00, Sala nr 200

powrót do listy drukuj