Jacek Jackowski - miniatura

Jacek Jackowski

Muzyk i muzykolog, ukończył studia w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (2000) oraz w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego (2004). Obecnie pracuje w Instytucie Sztuki PAN jako asystent w Zakładzie Muzykologii. Jest kierownikiem Zbiorów Fonograficznych IS PAN i realizuje projekt digitalizacji zbioru oraz redaguje serię wydawnictw płytowych prezentujących najstarsze źródłowe nagrania polskiej muzyki tradycyjnej. Prowadzi badania terenowe połączone z nagraniami muzyki tradycyjnej (zwłaszcza na Mazowszu). Od kilku lat jego badania poświęcone są śpiewom religijnym i muzyce instrumentalnej towarzyszącej praktykom związanym z religijnością ludową. Jest autorem trzech książek: dwuczęściowego wydawnictwa Zachować dawne nagrania…, poświęconego historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych, książki poświęconej tradycjom muzycznym regionów Łowickiego i Rawskiego oraz ponad siedemdziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych z dziedziny etnomuzykologii, a także referatów i prezentacji przedstawianych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Jako muzyk (dyrygent, chórzysta, akompaniator, organista) współpracował z zespołami wokalnymi, solistami, a także z aktorami. Jest jurorem konkursów i festiwali muzycznych, konsultantem muzycznym spektakli teatralnych, autorem i współautorem wydawnictw płytowych (zwłaszcza z muzyką tradycyjną). Ludowe tradycje muzyczne propaguje również na antenie radiowej, dzięki współpracy z Programem 2 Polskiego Radia oraz TVP.

moderator panelu dyskusyjnego:
Ochrona dóbr fonograficznych – stan obecny i zamierzenia
16 maja, godz. 10.00, Sala nr 3001

powrót do listy drukuj