Anna Waluga - miniatura

Anna Waluga

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, profesor nadzwyczajna, kierownik Katedry Pedagogiki Muzyki w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Jest absolwentką dwóch wydziałów Akademii Muzycznej w Katowicach oraz studiów doktoranckich i podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczestniczka międzynarodowych seminariów i sympozjów kodalyowskich. Pracę doktorską obroniła w Instytucie Badań Pedagogicznych w Warszawie, habilitację (w dyscyplinie teoria i pedagogika muzyki) uzyskała na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu w Ostrawie. Zafascynowana koncepcją wychowania muzycznego węgierskiego kompozytora, etnomuzykologa i pedagoga Zoltána Kodálya, podjęła badania nad rolą muzyki ludowej i śpiewu w edukacji muzycznej dziecka. Tym zagadnieniom poświęciła dwie publikacje książkowe: Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej (Katowice
2005), Śpiew w perspektywie edukacji muzycznej. Koncepcja, badania, programy (Katowice 2012). W swoim dorobku naukowym ma wiele artykułów zamieszczonych m.in. w zbiorowych wydaniach uniwersytetów i akademii muzycznych. Ponadto publikowała w krajowych i zagranicznych czasopismach fachowych. Jest przewodniczącą Stowarzyszenia im. Zoltána Kodálya w Polsce.

Pod koniec roku 2016 ukazał się raport Kompetencje muzyczne absolwentów I etapu edukacyjnego podstawowych szkół ogólnokształcących i ich wybrane determinanty, wydany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Stowarzyszenie im. Kodálya, którego autorkami są Anna Waluga oraz Agnieszka Weiner.

moderator panelu dyskusyjnego:
Muzyka dla dzieci
16 maja, godz. 10.00, Sala nr 2001

powrót do listy drukuj