Adam Balas - miniatura

Adam Balas

Menedżer kultury, od 2011 roku dyrektor Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz wykładowca tej uczelni w latach 1995–2005. Współtworzył Orkiestrę Sinfonietta Cracovia, a w latach 1997–2010 kreował wizerunek zespołu jako menedżer, pomysłodawca i producent setek wydarzeń koncertowych oraz nagrań.

Jest absolwentem prestiżowego Fellowship Program (2010/2011) w J.F. Kennedy Center for the Performing Arts w Waszyngtonie, podczas którego pracował m.in. w National Symphony Orchestra.

W latach 2011-2012 pełnił funkcję inwestora podczas tworzenia Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Budowa centrum finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Od 2013 roku z sukcesem rozwija programy edukacyjne i koncertowe w nowoczesnym, unikatowym w skali
światowej kampusie w Lusławicach.

moderator panelu dyskusyjnego:
Kim powinien być współczesny menedżer kultury?
16 maja, godz. 12.00, Sala nr 2001

powrót do listy drukuj