Zakończyła się III Konwencja Muzyki Polskiej - miniatura

Zakończyła się III Konwencja Muzyki Polskiej

III Konwencja Muzyki Polskiej odbyła się w dniach 15-17 maja 2017 w Warszawie. W ogólnopolskim spotkaniu środowiska muzycznego wzięło udział prawie 300 uczestników.

Konwencja skierowana była do kompozytorów, artystów wykonawców, muzykologów i teoretyków muzyki, dziennikarzy i krytyków, przedstawicieli instytucji muzycznych i organizacji pozarządowych, a także studentów i melomanów. Cztery panele odbyły się w ramach przygotowań do Ogólnopolskiej Konferencji Kultury (Wrocław, 4 września 2017).

Celem Konwencji było przygotowanie i prezentacja analiz o różnych dziedzinach muzyki i infrastrukturze polskiej kultury muzycznej, postawienie diagnozy i formułowanie strategii zmiany sytuacji. Ważnym punktem odniesienia były wnioski i postulaty sformułowane trzy lata temu, podczas II Konwencji.

Drugiego dnia odbyło się 19 paneli dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom dotyczącym różnych obszarów muzyki (szczegółowy program). Prowadzili je moderatorzy, którzy przygotowywali wypowiedzi wstępne, a następnie animowali dyskusje.

Podczas debaty plenarnej trzeciego dnia moderatorzy przedstawili wnioski i postulaty sformułowane przez uczestników poszczególnych paneli. Materiały z Konwencji będą dostępne do pobrania ze strony www.konwencjamuzyki.pl. Na zakończenie obrad odbyła się dyskusja plenarna z udziałem uczestników Konwencji.

Pierwszy i trzeci dzień obrad transmitowany był na żywo w Internecie. Zapis audio-video udostępniony zostanie na kanale YouTube IMITpolska.

Organizatorem Konwencji był Instytut Muzyki i Tańca we współpracy ze Związkiem Kompozytorów Polskich, Polską Radą Muzyczną, Otwartym Forum Muzyki, Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków, Forum Muzyki Tradycyjnej i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Konwencja dofinansowana została ze środków Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Związku Artystów Wykonawców STOART. Instytut Muzyki i Tańca jest państwową instytucją kultury, prowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC, Presto, Jazz Forum, Jazzarium.pl, JazzPress, JazzSoul.pl i MuzykaTradycyjna.pl.

drukuj