Podsumowania paneli dyskusyjnych II Konwencji Muzyki Polskiej

Celem III Konwencji jest przygotowanie i prezentacja analiz o różnych dziedzinach muzyki i infrastrukturze polskiej kultury muzycznej, postawienie diagnozy i formułowanie strategii zmiany sytuacji.

Ważnym punktem odniesienia będą wnioski i postulaty sformułowane trzy lata temu, które dostępne są w archiwum II Konwencji Muzyki Polskiej. Podsumowania dostępne są w zakładce materiały (archiwum 2014).

Program III Konwencji zostanie opublikowany we wtorek, 18 kwietnia 2017 roku.

drukuj